Do ordinace: +420 732 941 611
MUDr. Přecechtělová +420 604 286 854

PLÁN DOVOLENÉ

 

SRPEN

17.8. - 27.8.2017

Zastupuje MUDr. Marcela Křížová v 7:00-11:00 hodin

(Antonínova 4464, tel. 577-218-962)

Po celou dobu letních prázdnin ordinujeme v pondělky a úterky jen do 11:00 hodin.

 

 Vážení rodiče, milí pacienti,
vzhledem k tomu, že v posledních měsících dochází opakovaně ke kumulaci pacientů až TĚSNĚ PŘED KONCEM ORDINAČNÍ DOBY PRO NEMOCNÉ (v posledních 15ti minutách),  chtěly bychom Vás požádat, abyste k akutnímu vyšetření i kontrolám (pokud není domluveno telefonicky či osobně jinak) využívali celou pracovní dobu určenou pro nemocné.
Děkujeme 

MUDr.Miluše Bačová

Narozena 1943, atestace z dětského lékařství 1971, bohatá praxe jak v nemocniční tak ambulantní sféře.

MUDr. Martina Přecechtělová

Narozena 1972, atestace z dětského lékařství 1999.

Renata Holá

Narozena 1975, akreditovaná dětská sestra.

1.

Děti mladší 15 let musí být v doprovodu alespoň jednoho zákonného zástupce, který svůj souhlas s vyšetřením a následnou péčí písemně zaznamená do zdravotnické dokumentace.

2.

Pokud se bude jednat o poskytnutí zdravotní péče, která může podstatným způsobem ovlivnit zdraví pacienta, je třeba písemného souhlasu obou rodičů.

3.

Prarodiče nemají postavení zákonného zástupce, tedy nemohou rozhodovat o udělení souhlasu či nesouhlasu se zdravotní péčí. V úvahu přichází udělit ze strany rodiče plnou moc prarodiči a ten potom uděluje souhlas k výkonům namísto rodiče.

4.

Děti starší 15 let musí mít od rodičů udělen písemný souhlas k tomu, aby jim mohla být poskytována zdravotní péče bez doprovodu zákonného zástupce. Informovaný souhlas uděluje dítě samo.

5.

U veškerého nepovinného očkování je třeba písemného souhlasu obou rodičů eventuelně i nezletilého nad 14 let v písemné formě.

Kontaktní informace

Medipraktik Zlín s.r.o.

Kotěrova 5529
760 01 Zlín

(Bezbariérový vstup, výtah, pakoviště)

Telefon do ordinace:+420 732 941 611
MUDr. Přecechtělová:+420 604 286 854
E-mail: mprecechtelova@seznam.cz

Ordninační hodiny

Pondělí 7:00 - 11:00 11:30 - 13:30
Akutní případy. Pro objednané.
Úterý 7:00 - 11:00 11:30 - 13:30
Akutní případy. Pro objednané.
Středa 7:00 - 11:00 11:30 - 13:30
Akutní případy. Poradna pro objednané.
Čtvrtek 7:00 - 11:00 11:30 - 15:00
Akutní případy. Poradna pro objednané.
Pátek 7:00 - 11:00 11:30 - 13:30
Akutní případy. Poradna pro objednané.